Nawigacja

 • Projekt „Collegium Młodych Talentów”

  Projekt „Collegium Młodych Talentów”

  Projekt „Collegium Młodych Talentów”

   

  Collegium Civitas w ramach III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt „Collegium Młodych Talentów”.

  Więcej szczegółów w zakładce Projekty i wydarzenia.

 • Zapraszamy Rodziców na konferencję

  Zapraszamy Rodziców na konferencję

  ZAPROSZENIE

  Ursynowskie Centrum Doradztwa Zawodowego przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 19 serdecznie zaprasza Rodziców uczniów klas VII, VIII oraz klas gimnazjalnych ursynowskich szkół podstawowych na

  Konferencję

  pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów

  „Rodzic doradcą swojego dziecka w projektowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej”

  Konferencja odbędzie się 16 października 2018 r. o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3. 

  Wstęp wolny!

   

   

 • IV edycja programu "Pola Nadziei"

  IV edycja programu "Pola Nadziei"

  Szkolny Klub Wolontariatu zaprasza do udziału w kolejnej

  IV edycji programu „Pola Nadziei”

  „Pola Nadziei” to międzynarodowy program realizowany przez hospicja i ich przyjaciół. Jego zadaniem jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz potrzebujących, ale przede wszystkim propagowanie idei niesienia bezinteresownej pomocy. Z początkiem jesieni społeczność szkolna zbiera i sadzi cebulki żonkili, które są symbolem programu. Kiedy zakwitną wiosną są rozdawane w ulicznych kwestach, na kiermaszach itp.

  Podczas wrześniowego Kiermaszu Słodkości i Różności sprzedając naleśniki zbieraliśmy fundusze na zakup cebulek żonkili by posadzić je przed szkołą na koniec października.

  Jak zawsze nie zawiedliście, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

  W II edycji programu „Pola Nadziei” dzięki Waszej hojności podarowaliśmy Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa   1 854,40 zł, a w III edycji  4 027,69 zł.

  Dziękujemy, licząc na owocną współpracę w ciągu całego roku szkolnego!

 • Zebranie oddział 0

  Zebranie oddział 0

  W poniedziałek (8 października) zapraszamy Rodziców oddziału "0" na zebranie,

  które odbędzie się o godzinie 18.

 • Opłaty za obiady

  Opłata za obiady w miesiącu październiku wynosi: 23 dni x 5 zł = 115 zł

  Opłata za żywienie w oddziale przedszkolnym: 23 dni x 8 zł = 184 zł

   

  Przypominamy, iż wpłatę można dokonać na konto:

  DBFO, ul. KEN 61, 02-777 Warszawa 48 1030 1508 0000 0005 5034 3061

  w tytule: opłata za obiady (lub żywienie) dot. SP318, imię i nazwisko dziecka, klasa

   

  Wpłaty przelewowe należy dokonywać w wyznaczonym terminie – 01.10 - 04.10.2018 r.

  Do 04.10.2018 r. należy dostarczyć do szkoły potwierdzenie wpłaty lub przesłać mailowo na adres: sp318@wp.pl.

  Gwarantuje to wydanie karty obiadowej i zjedzenie posiłku przez dziecko.

   

  Gotówkowe wpłaty za obiady będą przyjmowane w dniach:

  03.10.2018 środa w godz. 14:00 - 17:00

  04.10.2018 czwartek w godz. 7:45 - 11:00

 • KIERMASZ RÓŻNOŚCI I SŁODKOŚCI

  KIERMASZ RÓŻNOŚCI I SŁODKOŚCI

  Dnia 29 września (sobota) w godz. 1000 - 1200
  zapraszamy serdecznie na Kiermasz Różności i Słodkości:)

 • Zebranie klasy VIII

  Zebranie klasy VIII

  W środę (26 września) zapraszamy Rodziców klas VIII na zebranie,

  które odbędzie się o godzinie 18.

 • Nasza Piękna Niepodległa -Konkurs

  14.09.2018


                                                                                                                                   

  Nasza Piękna Niepodległa

   FOTOGRAFICZNY KONKURS DZIELNICOWY DLA KLAS II-IV
  pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – Roberta Kempy

   

  1. UCZESTNICY KONKURSU:

  W konkursie może wziąć udział uczeń  obecnej klasy II, III i IV ze Szkoły Podstawowej znajdującej się na terenie dzielnicy Ursynów.
   

  1. MIEJSCE I CZAS REALIZACJI KONKURSU:

  Konkurs odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana Andersena w Warszawie przy ulicy Teligi 3 , tel (fax) (22)6415238.
  Konkurs będzie trwał od września do listopada 2018 roku.

   

  1. CELE KONKURSU:
  • Zwrócenie uwagi uczniów na obchody 100  lecia odzyskania niepodległości
  • Pobudzanie poczucia przynależności narodowej
  • Rozwijanie postawy patriotycznej we współczesnej Polsce
  • Rozwijanie aktywności artystyczne
  • Dostrzeganie piękna polskich krajobrazów, miast, miejsc itp.


   

  1. FORMA KONKURSU:
  • Należy wykonać fotografię , a następnie wywołać ją na papierze fotograficznym

   w formacie  13 × 18.

  • Konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe ( klasy II, III i IV).
  • Każda szkoła może zgłosić  3  zdjęcia w każdej kategorii  wiekowej
  • Na odwrocie prac  należy nakleić kartkę z danymi wg wzoru podanego w załączniku( Załącznik pojawi się niebawem)
  • Prace uczniów  można przesyłać na adres Szkoły Podstawowej
    z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena, ul. Teligi 3, 02-777 Warszawa
    do dn. 19.10.2018 r.
  • Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatorów.
  • Opiekunowie prawni uczestników konkursu wypełniają zgody na przetwarzanie danych osobowych na załączonym formularzu. ( odpowiedni formularz zostanie rozesłany do szkół na początku września).
  • Podsumowanie konkursu w tym ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, upominków i dyplomów nastąpi  06.11.2018 r. o godz. 10.00  w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 318.
  • W ramach konkursu przewidziana jest wystawa  prac.
  •  Podczas uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu można będzie obejrzeć wystawę prac.

                                                                                                                                 Organizatorki konkursu

                                                                                                                                           Monika Matyka

                                                                                                                                           Ewa Zarzycka- Pudło                                                          

                                                                                                                                            Justyna Staręga

                                                                                                                                            Bożena Marszałek       

 • Zebrania z rodzicami

  Zebrania z rodzicami

  W środę (12 września) zapraszamy Rodziców na zebrania,

  które odbędą się o godzinie 18 dla klas I-III oraz IV-VIII.

 • Konkurs plastyczny dla klas 0-III

  09.09.2018

                            Konkurs plastyczny dla klas 0-III

  PORTRET MOJEGO NAUCZYCIELA

  Konkurs plastyczny dla klas 0-III - Obrazek 1

  Regulamin konkursu

  I Organizatorami konkursu są:

   p. Monika Matyka, p. Anna Kazańska
  II Celem konkurs
  u jest rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz budowanie autorytetu dobrego nauczyciela i wychowawcy.
  III WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń   kl. 0-III.
  2. Konkurs polega na samodzielnym i indywidualnym wykonaniu 1 portretu nauczyciela. 
  3. Praca ma być wykonana w formacie A4, z dowolnego materiału (np. papier, sznurek,  
  pióra, cekiny, koraliki, koronki, skrawki materiałów, włóczka, inne) dowolną techniką ( np. wyklejanie, wycinanie, technika mieszana).
  4. Praca musi być opatrzona danymi autora (imię, nazwisko, klasa) na tylnej stronie portretu.

  5. Prace uszkodzone, zbiorowe i niepodpisane nie będą oceniane.     
  6. Prace należy przekazywać do dnia 15 października 2018 roku do sali nr 3.
  7. Organizatorzy wyłonią laureatów konkursu w terminie do 22 października 2018r.

  8. Prace ocenione będą w trzech kategoriach: kl.0, kl. I, kl. II i III.
  9. Prace podlegają zwrotowi.
  10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

  IV Kryteria oceny - pomysł, samodzielność i  estetyka wykonania.

   

  Serdecznie zachęcamy Wszytkich uczniów klas 0-III do udziału w konkursie :)

  Organizatorzy:

  p. Monika Matyka, p. Anna Kazańska

 • RUSZ się na Ursynowie

   RUSZ się na Ursynowie - Obrazek 1

 • Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019

  Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019

  Informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019 znajdują się w zakładce Specjaliści w naszej szkole -> Pedagog szkolny.

 • Opłaty za obiady

  Opłaty za obiady

  Opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi: 19 dni x 5 zł = 95 zł 
  (opłata jest naliczona od 04.09.2018)

   

  Opłata za żywienie w oddziale przedszkolnym: 20 dni x 8 zł = 160 zł
  (opłata jest naliczona od 03.09.2018)

   

  Przypominamy, iż wpłatę można dokonać na konto:

  DBFO, ul. KEN 61, 02-777 Warszawa  48 1030 1508 0000 0005 5034 3061

  w tytule: opłata za obiady (lub żywienie) dot. SP318, imię i nazwisko dziecka, klasa


  Wpłaty przelewowe należy dokonywać w wyznaczonym terminie – 04.09-07.09.2018 r.

  Do 07.09.2018 r. należy dostarczyć do szkoły potwierdzenie wpłaty lub przesłać mailowo na adres: sp318@wp.plGwarantuje to wydanie karty obiadowej i zjedzenie posiłku przez dziecko.

   

  Gotówkowe wpłaty za obiady będą przyjmowane w dniach:

  06.09.2018 czwartek w godz. 14:00 - 17:00

  07.09.2018 piątek w godz. 7:45 - 11:00

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE ŻYWIENIA

  INFORMACJE DOTYCZĄCE ŻYWIENIA

  INFORMACJE DOTYCZĄCE ŻYWIENIA DZIECI

  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

   

  1. Nieobecność dziecka w danym dniu należy zgłosić do godz. 9 w sekretariacie szkoły osobiście bądź telefonicznie – tel. (22) 641 52 38. Zgłoszone nieobecności do wychowawców klas i wychowawców świetlicy nie będą uwzględniane.
    
  2. Niezgłoszone nieobecności nie będą brane pod uwagę przy odpisach.
    
  3. Odpisy za obiady są rozliczane w kolejnym miesiącu.
    
  4. Zmiany dotyczące rezygnacji z obiadów niezależnie czy to dotyczy całkowitej rezygnacji czy tylko danego miesiąca powinna być zgłoszona najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania wpłat telefonicznie do sekretariatu bądź mailowo: sp318@wp.pl. Niezgłoszenie w terminie wiąże się z pokryciem kosztów za obiady.

   

 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

  Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

  Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września (poniedziałek)

  godz. 9:30 – klasy IV – VIII

  godz. 10:45 – klasy I – III

  Oddział przedszkolny rozpoczyna zajęcia o godz. 8:15.
  Świetlica szkolna jest czynna od godz. 7:00.

  Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego odbędzie się zebranie organizacyjne
  z rodzicami klas I. Uczniowie tych klas będą przebywać pod opieką świetlicy.

  03.09 (poniedziałek) godz. 18:00 - zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci oddziału przedszkolnego.

 • Zapisy do świetlicy szkolnej

  Zapisy do świetlicy szkolnej

   

  TRWAJĄ ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

  Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia do świetlicy (karty zostały rozdane dzieciom w klasach, prosimy wypełnić je w domu i przynieść do świetlicy).

  Karta jest również dostępna poniżej:

  KARTA_ZGLOSZENIA_DO_SWIETLICY_2018_i_2019.doc

   

                                              kierownik świetlicy

                                Hanna Wadzyńska - Nowosad

 • Facebook SP318

  Facebook SP318

  Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele,

  w tym roku nasza szkoła obchodzi kolejną okrągłą rocznicę powstania. Idąc z duchem czasu wkraczamy na Facebooka. Do tej pory można było odwiedzić nas osobiście, zadzwonić lub mailować. Można było również obserwować nas na naszej stronie internetowej.
  Zapraszamy Was do obserwowania naszego profilu.
  Etap testów mamy za sobą, więc możemy już Państwa zaprosić do współpracy. Nie wszystko jest jeszcze idealne, ale powoli się rozkręcamy.
  Obserwujcie, lajkujcie i komentujcie :)
  Liczymy na Wasze wsparcie i wyrozumiałość :)

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
  ul. L. Teligi 3
  02-777 Warszawa
 • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa