Nawigacja

Statut szkoły i aneksy zmian Program wychowawczo - profilaktyczny Szkolny Zestaw Procedur Postępowania Szkolny zestaw programów i podręczników Spis podręczników dla poszczególnych klas na rok szkolny 2018/2019 Regulamin korzystania z podręczników Ekukacja kulturalna 2018/2019 Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 2018/2019 Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły Sprawozdanie z modyfikacji koncepcji "Patriotyzm to sukces" Modyfikacja koncepcji pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 Modyfikacja koncepcji " Kultura to My" Sprawozdanie z modyfikacja koncepcji "Kultura to My" PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ I SPRAWOZDANIE 2016/2017 EWALUACJA 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY "TOLERANCJA A MY" - SPRAWOZDANIE 2016/2017 Szkolny Program Edukacji Kulturalnej 2017/2018 Program Edukacji Kulturalnej 2017/2018 - Projekt Międzyprzedmiotowy "Jestem Eko" SZKOLNY PROJEKT 2018/2019 - JESTEŚMY KREATYWNI PROJEKT JAK PRZYGODA - TO TYLKO W WARSZAWIE

Szkolny Program Edukacji Kulturalnej 2017/2018

 

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 318 W WARSZAWIE

 

Zgodnie z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły wypracowano główne  cele oraz zadania realizacji Programu Edukacji Kulturalnej we współpracy społeczności szkolnej i lokalnej. Działania te ujęto w pięciu szkolnych projektach i dotychczas zrealizowano następujące: „Patriotyzm to sukces” (2013/2014), „Kultura to MY” (2014-2016), „Tolerancja a MY” (2016/2017). W roku szkolnym (2017/2018) zostanie zrealizowany już ostatni z cyklu - szkolny projekt „Jesteśmy EKO”.

 

PRIORYTETY SZKOŁY:

 1. Rozwój świadomości zagrożeń, wynikających z degradacji środowiska przez człowieka.
 2. Rozwój zainteresowań uczniów, aktywizacja postaw twórczych, wrażliwości estetycznej i kreatywności.
 3. Wykorzystanie wiedzy międzyprzedmiotowej w praktyce, zdobywanie i prezentacja nowych umiejętności w konkretnej przestrzeni społecznej.
 4. Działania twórcze alternatywną i prorodzinną formą spędzania wolnego czasu.
 5. Przygotowanie do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym szkoły  i środowiska lokalnego.
 6. Promocja  sztuki i uczestnictwa w kulturze.
 7. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 

CELE EDUKACJI I WYCHOWANIA:

Kształtowanie:

  • postawy proekologicznej wśród uczniów
  • umiejętności  segregacji śmieci
  • świadomości wykorzystania surowców wtórnych
  • umiejętności rozpoznawania i korzystania z alternatywnych źródeł energii
  • potrzeby aktywności cznia  w życiu  społecznym szkoły,  miasta, kraju.

TREŚCI:

 1. Pojęcia związane z ekologią: ekologia, środowisko, ekosystem, recykling, degradacja, alternatywne źródła energii, surowce wtórne, efekt cieplarniany, świadoma segregacja odpadów, ginące gatunki, zwierzęta zagrożone wyginięciem.
 2. Rocznice i wydarzenia: „Sprzątanie świata”,  „Dzień Ziemi”, „GODZINA DLA ZIEMI”;
 3. Wartości i normy życia  proekologicznego; Drzewo -  „Jestem ekologiczny bo….”

 

 EFEKTY DZIAŁAŃ, UCZEŃ:

 1. Wykazuje postawę proekologiczną, będącą wyrazem troski o środowisko i własne zdrowie.
 2. Postępuje w sposób przyjazny dla środowiska przyrodniczego, docenia jego wartość.
 3. Ma świadomość zagrożeń wynikających ze szkodliwej działalności człowieka.
 4. Proponuje konkretne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 
 5. Świadomie uczestniczy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego.
 6. Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności  w domu, w szkole, podczas wycieczek.  

 

FORMY PRACY:

I. Projekt edukacyjny 2017/2018 – “ JESTEŚMY EKO”

II. Organizacja wybranych uroczystości.

III. Realizacja wybranych treści w ramach godzin wychowawczych.

III. Podsumowanie  Programu Edukacji Kulturalnej – Piknik Rodzinny

W RAMACH SZKOLNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO ZAPLANOWANO:

 1. Wycieczki: cyklicznie (październik) dla klas piątych „Szlak Tolerancji”; Zielone szkoły; Warsztaty artystyczne/proekologiczne; Cykliczne wycieczki po Warszawie; Gry miejskie – sobota/niedziela;
 2. Warsztaty artystyczne w szkole oraz  dla chętnych uczniów w Muzeum Narodowym, Muzeum Etnograficznym, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Drukarstwa, Muzeum Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz                             w Centrum Nauki KOPERNIK;
 3. Uroczystości szkolne: Sprzątamy Świat; Dzień Ziemi, Godzina dla Ziemi;                        11 listopada i 3 maja; „Jasełka” w wykonaniu klas czwartych (cyklicznie);  Dzień Babci i Dziadka; Święto Wiosny i Dzień Ziemi; Święto Szkoły; Dzień Dziecka; uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; Bezpieczne ferie i wakacje; 
 4. Konkursy: fotograficzne, plastyczne, literackie, językowe, teatralne;
 5. Redagowanie gazetki szkolnej: „Gagatek”;
 6. Utworzenie kół zainteresowań w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych: Koło redakcyjne – Szkolna gazetka „Gagatek”, Koło filmowe, Koło teatralne, Koło literackie, Koło plastyczne, Chór szkolny,  Koło gier planszowych, Koła językowe;
 7. Realizacja Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych: program WARS i SAWA; 
 8. Spotkania w Szkolnej Kawiarence – cykliczne spotkania;
 9. Trzecia sobota września: cykliczne sobotnie spotkanie społeczności szkolnej: Festiwal różności i słodkości;
 10. Piknik rodzinny: cykliczne spotkania społeczności szkolnej, rodzinnej i lokalnej

PODSUMOWANIE PROJEKTU:

 1. Wystawa prac uczniów: rzeźby zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz obrazy - kolaże, które uczniowie wykonają podczas pikniku.
 2. Aukcja prac uczniów.
 3. Konkurs – Nagroda Publiczności.
 4. Happening – barwny korowód, maskarada zrealizowana z wykorzystaniem przedmiotów i materiałów przeznaczonych do recyklingu

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
  ul. L. Teligi 3
  02-777 Warszawa
 • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa