Nawigacja

WARS i SAWA

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych

Poprzez przystąpienie do  Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych chcemy zwiększyć możliwości rozwijania uzdolnień uczniów w naszej szkole:

- chcemy, aby społeczność szkolna (uczniowie, nauczyciele i rodzice) wiedzieli o uzdolnieniach jak najwięcej, aby skuteczniej je rozwijać;

- szkoła chce, aby każdy uczeń i rodzic wiedział jak i gdzie może rozwijać uzdolnienia dzieci;

- Warszawska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnionych może pomóc nauczycielom naszej szkoły rozwijać kompetencje w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym;

- pragniemy zaangażować rodziców w proces rozwijania uzdolnień dzieci;

- swoimi działaniami chcemy zmotywować uczniów do rozwijania własnych uzdolnień.

Naszymi głównymi celami są:

 • zwiększenie możliwości rozwijania uzdolnień uczniów naszej szkoły;
 • zwiększenie wiedzy społeczności szkolnej (uczniowie, rodzice, nauczyciele) na temat uzdolnień;
 • zwiększenie dostępności ofert edukacyjnych dla uzdolnionych w szkole i poza nią;
 • zwiększenie wiedzy i kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym;
 • wzrost zaangażowania rodziców w proces rozwijania uzdolnień uczniów;
 • podniesienie motywacji uczniów do rozwijania uzdolnień.

 

Cele te chcemy osiągnąć poprzez zintegrowane działania obejmujące wszystkich uczniów naszej szkoły. 

Opieramy się na wspólnie przyjętej definicji ucznia uzdolnionego:

Uczeń uzdolniony to taki, który posiada potencjał zaawansowanych dokonań i w podobnych warunkach przewyższa innych uczniów poziomem wykonywania tych samych działań w określonej dziedzinie: matematycznej, logicznej, humanistycznej, twórczej, społecznej, sportowej. Potencjał ten rozwija przy wykorzystaniu szkolnej i pozaszkolnej oferty edukacyjnej. Z tej definicji wynika, że adresatami Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych są wszyscy uczniowie szkoły. Chcemy stworzyć przyjazną szkołę, w której każdy uczeń będzie mógł realizować się na miarę swoich potrzeb i możliwości.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
  ul. L. Teligi 3
  02-777 Warszawa
 • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa