Nawigacja

Lato w mieście 2018

Harmonogram zapisów

Informujemy, że zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” rozpoczną się 17 maja od godzin 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem:  www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Harmonogram zapisów do Programu Lato w Mieście 2018

     

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

17 maja
godzina 12.00

29 maja
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

7 czerwca
godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych

7 czerwca
godzina 16.00

18 czerwca godzina 12.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły,
do której kandydat został zakwalifikowany.

Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)

8 czerwca godzina 8.00

18 czerwca godzina 15.00

Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato
w Mieście 2018
, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:


- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia
o zwolnieniu z opłat


Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia

w Programie

19 czerwca
 godzina 16.00

Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych

21 czerwca
godzina 12.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

21 czerwca
godzina 12.00

31 sierpnia

Zapisy na wolne miejsca

 

 

 

Przypominamy,  że rodzice (opiekunowie prawni) uczniów zakwalifikowanych do programu „Lato w Mieście 2018”, składają kartę kwalifikacyjną oraz potwierdzenie wpłaty za wyżywienie lub dostarczają zaświadczenie o zwolnieniu z tych opłat do placówki , do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Przypominamy również, że opłata za posiłek wynosi  7zł za każdy dzień pobytu, a przelewu dokonujemy na konto:

DBFO, ul. KEN 61, 02 – 777 Warszawa
48 1030 1508 0000 0005 5034 3061
Z opisem SP318 – Lato w Mieście , imię i nazwisko dziecka, termin uczestnictwa

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
    ul. L. Teligi 3
    02-777 Warszawa
  • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa