Nawigacja

Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie
w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

Dyrektor

         mgr Renata Podolecka

         sp318@edu.um.warszawa.pl

         tel. (22) 641 52 38

 

Wicedyrektor

         mgr Monika Sadoch

         sp318@edu.um.warszawa.pl

         tel. (22) 641 52 38

 

Lp.

Nazwisko i imię

przedmiot nauczany

1.

Podolecka Renata – dyrektor

nauczyciel przyrody

2.

Sadoch Monika – wicedyrektor

nauczyciel matematyki

3.

Wadzyńska-Nowosad Hanna
– kierownik świetlicy

wychowawca świetlicy

4.

Barszcz Danuta

wychowawca świetlicy

5.

Bieda-Drabińska Joanna

nauczyciel chemii

6.

Biernacki Piotr

nauczyciel informatyki / zajęć komputerowych
nauczyciel techniki

7.

Bukmakowska Paulina

nauczyciel współorganizujący kształcenie w oddziale integracyjnym

8.

Ceglarski Artur

nauczyciel wychowania fizycznego

9.

Chabros-Frankiewicz Edyta

nauczyciel muzyki

wychowawca świetlicy

10.

Ciesielska Joanna

nauczyciel fizyki

nauczyciel matematyki

11.

Cieślańska Małgorzata

pedagog szkolny

pedagog specjalny

12.

Czarnecki Grzegorz

nauczyciel języka hiszpańskiego

nauczyciel historii

13.

Gaj Maria

nauczyciel języka polskiego

14.

Glinka Paulina

wychowawca świetlicy

15.

Godlewski Sebastian

nauczyciel współorganizujący kształcenie w oddziale integracyjnym

16.

Jaglińska Agnieszka

nauczyciel języka polskiego

17.

Januszewska Diana

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

18.

Jargas Ewa

nauczyciel współorganizujący kształcenie w oddziale integracyjnym

19.

Kazańska Anna

nauczyciel oddziału przedszkolnego
nauczyciel etyki

20.

Koprowska Elżbieta

nauczyciel techniki / zajęć technicznych

21.

Korbut Zofia

nauczyciel biologii
wychowawca świetlicy

22.

Korczak Olga

nauczyciel języka angielskiego

23.

Kosińska Olga

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

24.

Kowalska Anna

nauczyciel języka polskiego

25.

Kowalska Katarzyna

nauczyciel terapii pedagogicznej

26.

Kucińska Marta

nauczyciel języka polskiego

27.

Kuras Małgorzata

nauczyciel współorganizujący kształcenie w oddziale integracyjnym

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

28.

Kuroczycka Agata

nauczyciel współorganizujący kształcenie w oddziale integracyjnym

29.

Lebioda Agnieszka

wychowawca świetlicy

30.

Liwska Ewa

nauczyciel matematyki

31.

Łukawska Małgorzata

nauczyciel współorganizujący kształcenie w oddziale integracyjnym

32.

Mankin Kamil

nauczyciel geografii

33.

Marchewka Iwona

nauczyciel języka angielskiego

34.

Marchwińska-Różańska Monika

nauczyciel współorganizujący kształcenie w oddziale integracyjnym

35.

Marszałek Bożena

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

36.

Matyka Monika

nauczyciel wychowania przedszkolnego

37.

Mazurek Paulina

nauczyciel współorganizujący kształcenie w oddziale integracyjnym

38.

Mikołajczyk Joanna

wychowawca świetlicy

39.

Mendelowska Martyna

psycholog szkolny

40.

Moczulska Dorota

nauczyciel doradztwa zawodowego

41.

Pałczyński Leszek

nauczyciel wychowania fizycznego

42.

Piwko Dorota

nauczyciel historii

pedagog specjalny

43.

Prokop Magdalena

nauczyciel współorganizujący kształcenie w oddziale integracyjnym

44.

Prokopczyk Martyna

nauczyciel przyrody

nauczyciel geografii

45.

Pużuk Agata

nauczyciel współorganizujący kształcenie w oddziale integracyjnym

46.

Pyka Marlena

nauczyciel współorganizujący kształcenie w oddziale integracyjnym

47.

Rosłaniec Joanna

nauczyciel logopeda

48.

Sągała Anna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

49.

Staręga Justyna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

50.

Stelmach Alicja

nauczyciel bibliotekarz

51.

Szakacz- Markiewicz Bożenna

nauczyciel plastyki

nauczyciel historii

52.

Szymańska Kinga

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

nauczyciel wychowania fizycznego

53.

Tabaczyński Maciej

nauczyciel współorganizujący kształcenie w oddziale integracyjnym

54.

Trus Ewa

nauczyciel religii

55.

Urban Małgorzata

wychowawca świetlicy

56.

Wasilewski Artur

nauczyciel matematyki

57.

Wiktorowska Justyna

nauczyciel języka angielskiego

58.

Wołoszka Jadwiga

wychowawca świetlicy

59.

Wróblewska Sylwia

nauczyciel wychowania fizycznego

60.

Zacharzewska Ewa

nauczyciel religii

61.

Zarzycka-Pudło Ewa

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
    ul. L. Teligi 3
    02-777 Warszawa
  • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa