Nawigacja

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej

Planowanie ścieżki edukacyjnej i rozwój kariery zawodowej jest procesem zapoczątkowanym w dzieciństwie i trwa przez całe życie. Edukacja i praca zawodowa są ze sobą ściśle powiązane, praca zawodowa bazuje na edukacji, a ta z kolei jest przygotowaniem do podjęcia pracy.

Dla dzieci zajęcia edukacyjno-zawodowe realizowane są w szkole, która stopniowo przygotowuje młodego człowieka do wejścia w dorosłe życie. Dynamika zmian na rynku pracy, zdolność i umiejętność dostosowania się do wymogów i oczekiwań pracodawców sprawiają, że planowanie i uświadamianie dzieciom ważności decyzji o wyborze zawodu staje się niezwykle ważna.

         Orientacja i poradnictwo zawodowe dla dzieci i młodzieży obejmuje cztery etapy.

Szkoła podstawowa realizuje dwa etapy:

  • Etap I – orientacja zawodowa dzieci w klasach I – III

- obejmuje poznanie pracy w wybranych zawodach w ramach edukacji wczesnoszkolnej
- na tym poziomieszkoła i nauczyciele kształtują właściwe postawy dziecka wobec pracy ludzkiej, zapoznają się z różnorodnymi zawodami, szczególnie z tymi z najbliższego otoczenia dziecka, zawodami ich rodziców i najbliższej rodziny.

  • Etap II – orientacja zawodowa dzieci w klasach IV –VII

- polega na wstępnej analizie znaczenia pracy w życiu człowiekai w życiu społeczeństwa
- podczas lekcji przedmiotowych, lekcji wychowawczych wstępnie poznają i oceniają cechy, własne możliwości i preferencje potrzebne do wyboru kolejnego etapu kształcenia, czyli gimnazjum, szczególnie gimnazjum z klasami profilowanymi.

 

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_koweziu&template=informator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
    ul. L. Teligi 3
    02-777 Warszawa
  • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa