Nawigacja

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

Planowanie ścieżki edukacyjnej i rozwój kariery zawodowej jest procesem zapoczątkowanym w dzieciństwie i trwa przez całe życie. Edukacja i praca zawodowa są ze sobą ściśle powiązane, praca zawodowa bazuje na edukacji, a ta z kolei jest przygotowaniem do podjęcia pracy.

Dla dzieci zajęcia edukacyjno-zawodowe realizowane są w szkole, która stopniowo przygotowuje młodego człowieka do wejścia w dorosłe życie. Dynamika zmian na rynku pracy, zdolność i umiejętność dostosowania się do wymogów i oczekiwań pracodawców sprawiają, że planowanie i uświadamianie dzieciom ważności decyzji o wyborze zawodu staje się niezwykle ważna.

 

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej obejmują działania w zakresie:

 1. preorientacji zawodowej w oddziale przedszkolnym, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
 2. orientacji zawodowej w klasach I-VI, która ma na celu zapoznanie uczniów
  z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień
 3. doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII, których celem jest wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

 

 

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_koweziu&template=informator

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
  ul. L. Teligi 3
  02-777 Warszawa
 • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa