Nawigacja

Szkolny Konkurs Mitologiczny dla klas piątych

 

I. Tytuł konkursu:

„W świecie mitologii greckiej”

II. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena w Warszawie

Koordynatorki:

 • Iwona Przybysz
 • Marta Kucińska
 • Maria Gaj

III. Adresat  konkursu:

Konkurs organizowany jest dla uczniów klas V.

IV. Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy o literaturze antycznej i jej ponadczasowości,
 • promowanie wzorców osobowych prezentowanych w mitologii,
 • budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą starożytną,
 • wykazanie się znajomością treści mitów greckich,
 • doskonalenie umiejętności czytania za zrozumieniem,
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach,
 • szukanie związków między mitologią a współczesnym językiem,
 • mobilizowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • promowanie uczniów uzdolnionych z przedmiotów humanistycznych,
 • motywowanie do zdrowej rywalizacji.

V. Zakres tematyczny:

 • mitologia grecka

 

VI. Zalecana literatura:

 • Wiadomości dotyczące mitologii greckiej, zawarte w podręcznikach do języka polskiego i historii dla klasy V.
 • Jan Parandowski  „Mitologia” (rozdziały: GRECJA - Narodziny świata, Bogowie olimpijscy, Historia wojny trojańskiej)
 • Władysław Kopaliński ,,Słownik mitów i tradycji kultury”

VII. Przebieg konkursu:

Konkurs przybiera trzy różne formypisemną, plastyczną
i artystyczną.

Poszczególni uczniowie mogą przystąpić do różnych form konkursu, nie są zobligowani do udziału we wszystkich formach.

Jeden uczeń może przystąpić nawet do trzech typów konkursu, ponieważ żadna z części turnieju nie koliduje ze sobą czasowo.

Każdy uczeń startuje w konkursie indywidualnie, nie przewidziano wystąpień drużynowych.

 1. Część pisemna „Mitologia bez tajemnic”

 

Każdy z uczestników rozwiązuje test składający się z zadań zamkniętych i otwartych, sprawdzających znajomość mitologii Greków, opartej na wiedzy zaczerpniętej z zaleconej literatury.

Uczeń na rozwiązanie testu ma 60 minut.

Oceny testu, według jednolitego systemu punktowego, dokonują nauczyciele języka polskiego.

Proponowany termin przeprowadzenia testu: 19 marca 2018 r. (godz. 10.40-11.40 w sali nr 11).

 

 1. Część plastyczna „W kręgu mitów”

 

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej, nawiązującej do wybranej sceny mitologicznej.

Praca może być wykonana techniką dowolną, w formacie A3.

Przy ocenie pracy Organizator, powołujący jury konkursowe, weźmie pod uwagę następujące kryteria:

· czytelne wykorzystanie motywów mitologicznych,

· oryginalność pracy,

· pomysłowość,

· estetykę wykonania.

 

Prace należy oddać nauczycielowi języka polskiego do 19 marca 2018 r.

 

 1. Część artystyczna „Zgadnij, kim jestem?”

 

Uczniowie prezentują się w strojach bogów greckich.

Uczestnicy proszeni są o przebranie się za wybraną postać mitologiczną i wygłoszenie ułożonej przez siebie krótkiej, ustnej prezentacji nie przekraczającej 3 minut.

Ocenie podlegać będą stroje, dobrane atrybuty, treść wypowiedzi, sposób prezentacji i ogólne wrażenia artystyczne.

 

Termin pokazów postaci mitologicznych: 23 marca 2018 r.

VIII. Wyniki:

Ogłoszenie wyników Szkolnego Konkursu Mitologicznego nastąpi po zaprezentowaniu postaci i strojów mitologicznych -23 marca 2018 r.

IX. Nagrody:

Nagrodami w konkursie będą dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

 

Organizatorzy zachęcają do udziału w konkursie!

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
  ul. L. Teligi 3
  02-777 Warszawa
 • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa