Nawigacja

"Portret mojego nauczyciela". Konkurs plastyczny

Konkurs  plastyczny dla klas I-III

 

PORTRET MOJEGO NAUCZYCIELA

 

Regulamin konkursu

I Organizatorami konkursu są:

p. Anna Maciejczyk i p. Ewa Zarzycka-Pudło, p. Patrycja Przygodzka.
II Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów oraz budowanie autorytetu dobrego nauczyciela i wychowawcy.
III WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń   kl. I-III.
2. Konkurs polega  na samodzielnym i indywidualnym wykonaniu 1 portretu nauczyciela. 
3. Praca ma być wykonana w formacie A4, z dowolnego materiału (np. papier, sznurek,  pióra, cekiny, koraliki, koronki, skrawki materiałów, włóczka, inne) dowolną techniką ( np. wyklejanie, wycinanie, technika mieszana).
4. Praca musi być opatrzona danymi autora (imię, nazwisko, klasa) na tylnej stronie portretu.

5. Prace uszkodzone, zbiorowe i niepodpisane nie będą oceniane.     
6. Prace należy przekazywać do dnia 5 października 2015 roku do sali nr 6.
7. Organizatorzy wyłonią laureatów konkursu w terminie do 9 października 2015r.

8. Prace ocenione będą w trzech kategoriach: kl. I, kl. II, kl. III .
9. Prace podlegają zwrotowi.
10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

IV Kryteria oceny - pomysł, estetyka wykonania.

Organizatorzy

p. Anna Maciejczyk i p. Ewa Zarzycka-Pudło, p. Patrycja Przygodzka

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
    ul. L. Teligi 3
    02-777 Warszawa
  • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa