Nawigacja

Szkoła przyjazna dla każdego

       Mamy zaszczyt ogłosić, że nasza szkoła zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Szkoła przyjazna dla każdego”. Konkurs ten miał na celu promowanie działań wzmacniających bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jury, na czele którego stał Pan Grzegorz Całek (dyrektor Instytutu Inicjatyw Pozarządowych), doceniło nasz wkład i wysiłek w tworzeniu bezpiecznych i przyjaznych warunków rozwoju uczniów niepełnosprawnych. W dniu 11 grudnia na uroczystej konferencji, która miała miejsce w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, Pani Dyrektor Renata Podolecka odebrała dyplom „Szkoły przyjaznej dla każdego”. W konkursie brały udział 153 szkoły z całej Polski.

       Panie Monika Różańska, Marta Lelonek oraz Iwona Przybysz opracowały tekst, w którym wyszczególnione zostały liczne akcje i działania wspierające oraz włączające w życie szkoły uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. „Od roku 2009 tworzone są w szkole oddziały integracyjne, a liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych systematycznie wzrasta. Współistnienie w przestrzeni szkolnej uczniów pełno- i niepełnosprawnych zobowiązało grono pedagogiczne do podejmowania szeregu działań mających na celu wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są to zarówno działania cykliczne (podejmowane od kilku lat i wpisujące się już w szkolną tradycję), ale również akcje jednorazowe (realizowane w miarę potrzeb i pojawiających się problemów).

       Do działań podejmowanych cyklicznie przez szkołę można zaliczyć obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu i Rodzinny Piknik Integracyjny. Za organizację i przebieg tych imprez pod względem merytorycznym odpowiada działający w szkole Zespół ds. Integracji” (cytat zaczerpnięty z programu stworzonego na potrzeby konkursu).

       Temat uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych pojawia się także na godzinach wychowawczych, organizowane są liczne szkolenia i spotkania propagujące idee integracji. W szkole pojawiają się osoby niepełnosprawne takie jak artysta malarz, malujący ustami i nogami, niewidomy dziennikarz, a ostatnio także w ramach fundacji „Akademia Integracji” sportowiec uprawiający szermierkę na wózkach. Nasza szkoła nie stoi obojętnie wobec uczniów z niepełnosprawnością, którzy wykazują chęć zaprezentowania swoich niecodziennych zainteresowań. Wystawa prac plastycznych czy też prezentacja multimedialna jest dobrą okazją do zaistnienia w grupie rówieśniczej, do pokazania swoich możliwości, a jednocześnie ukazania swojej olbrzymiej wiedzy na dany temat.

       „Wszechstronna edukacja w zakresie postaw i poszerzanie wiadomości podopiecznych na temat niepełnosprawności przynosi zamierzone efekty. Niepełnosprawni uczniowie czują się tutaj dobrze i bezpiecznie. Mają szanse rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w atmosferze przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Nie są wyśmiewani z powodu swojego wyglądu, zachowania czy słabszych ocen. Rówieśnicy dbają, by każdy z nich nigdy nie poczuł się inny czy gorszy, a przez to odrzucony przez otoczenie. Natomiast wspierające środowisko nauczycieli troszczy się, by warunki szkolne, w których przyszło funkcjonować uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, były maksymalnie korzystne, twórcze i rozwijające, by każdy uczeń, niczym piękna roślina rozwinął się z pąka własnych ograniczeń”.

       Cieszymy się bardzo, że nasze wspólne działania na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostały dostrzeżone i docenione. Dziękujemy!

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
    ul. L. Teligi 3
    02-777 Warszawa
  • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa