Nawigacja


"Języka łamanie, czyli wiersze trudne niesłychanie"

Regulamin Szkolnego Konkursu Logopedycznego

 

Tytuł konkursu:

 

„Języka łamanie, czyli wiersze trudne niesłychanie”

 

Forma prac konkursowych: praca plastyczna.

Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, również tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, wychowawców, rodziców i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.

 

Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie.

 

2. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest Iwona Przybysz – logopeda.

 

3. Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

I – oddziały przedszkolne

II – klasy I

III – klasy II

IV – klasy III

 

4. Oddana praca ma  ilustrować dowolny, wybrany przez dziecko wierszyk logopedyczny. Format pracy A4, technika dowolna.

 

5. Każda praca powinna zawierać metryczkę z tyłu pracy: imię i nazwisko dziecka, klasa.

 

6. Prace mogą być wykonane pod opieką nauczyciela, wychowawcy, rodzica lub innej osoby.

 

7. Do każdej pracy należy dołączyć wiersz logopedyczny, stanowiący temat pracy plastycznej.

 

8. Prace należy przekazywać osobie odpowiedzialnej za organizację konkursu do dnia 14 marca 2014.

 

9.  Prace zostaną ocenione przez komisję. Od decyzji komisji nie ma odwołania.

 

10. Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem wiersza, estetyka wykonanej pracy, oryginalność.

 

11. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy podziękowania.

 

12. Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora, wraz z wynikami zostaną opublikowane na stronie internetowej i wykorzystane przez logopedę na zajęciach logopedycznych do nauki poprawnej wymowy.

 

13. Biorący udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie konkursu.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
    ul. L. Teligi 3
    02-777 Warszawa
  • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa