Nawigacja

Szkolny konkurs matematyczny dla klas 2

 

Organizator: Ewa Zarzycka-Pudło, Patrycja Przygodzka

 

I. CELE KONKURSU:


   1.  Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
   2.  Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
   3.  Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
   4.  Budzenie nawyku współzawodnictwa.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318  im. J.Ch. Andersena w Warszawie.

2.Uczniów do konkursu zgłasza nauczyciel-wychowawca do dnia 20.11.15r.                  

3.Rozwiązując zadanie uczeń powinien przedstawić w poprawnym zapisie matematycznym swój tok rozumowania, 

tzn. zapisać wszystkie kolejne działania lub zrobić rysunek.

4.Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością treści z matematyki wykraczających poza klasę II.

5.Uczniowie w ciągu 45 minut rozwiążą podane  zadania.

6. Konkurs odbędzie się dnia 23 listopada 2015r. w  Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena w Warszawie o godz. 10.45 w sali nr 6.

 

 III. KRYTERIA OCENY I NAGRODY:  

1.  Oceny rozwiązanych zadań dokonuje jury powołane przez organizatora, według ustalonego  kryterium  punktowego.

2.     O kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów.

3.     Zwycięzcy  otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

4.     Pozostali uczestnicy otrzymują wyróżnienia.

5.     Wyniki konkursu będą podane na stronie szkoły i tablicy ogłoszeń do 27.11.2015r.

6.     Nagrodzenie zwycięzców i uczestników odbędzie się podczas apelu.   

              

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
    ul. L. Teligi 3
    02-777 Warszawa
  • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa