Nawigacja


Rekrutacja 2013 / 2014

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych
oraz sześcioletnich i siedmioletnich do klas I w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2013/2014

Rodzice dzieci sześcioletnich (urodzonych w 2007 r.), którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego oraz sześcioletnich i siedmioletnich (urodzonych w 2007 i 2006 r.), którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do klasy I, będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

Rekrutacja do oddziałów ogólnodostępnych, sportowych i integracyjnych prowadzona będzie
w tych samych terminach.

 

 od dnia

godz.

do dnia

godz.

czynności rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

13 lutego

 

4 marca

 

potwierdza wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w szkole, do której dziecko obecnie uczęszcza (dotyczy dzieci urodzonych w 2007 r.)

Rekrutacja do oddziałów  przedszkolnych i klas I (ogólnodostępnych, sportowych  i integracyjnych ) w szkołach podstawowych  

7 marca

 

21 marca

 

zapoznaje się z ofertą szkół i wypełnia formularz zgłoszenia dziecka

7 marca

 

22 marca

15:00

wypełniony formularz składa w szkole pierwszego wyboru

(rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składają w szkole pierwszego wyboru także kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

15 marca

 

23 marca

 

w przypadku wyboru klasy I sportowej:

zapewnia dziecku możliwość udziału w próbie sprawności  fizycznej organizowanej w szkole

 

UWAGA !

W szkole, przed przystąpieniem do próby sprawności  fizycznej należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do uprawiania sportu

25 kwietnia

10:00

 

 

sprawdza (w Systemie lub w szkole pierwszego wyboru), do której szkoły dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia

25 kwietnia

10:00

6 maja

15:00

pisemnie potwierdza wolę zapisu dziecka w szkole,
do której dziecko zostało zakwalifikowane

9 maja

10:00

 

 

sprawdza (w Systemie lub w szkole, do której złożył pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka), czy dziecko zostało przyjęte

Rekrutacja uzupełniająca

10 maja

 

 17 maja

 

po opublikowaniu wykazu wolnych miejsc, może ubiegać się o przyjęcie dziecka na wolne miejsca

21 maja

 

 

 

sprawdza (w Systemie lub w szkole, do której złożył podanie o przyjęcie na wolne miejsce), czy dziecko zostało przyjęte

od 21 maja

15:00

 

 

po zaktualizowaniu wykazu wolnych miejsc, może ubiegać się o przyjęcie dziecka w ramach rekrutacji uzupełniającej

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
    ul. L. Teligi 3
    02-777 Warszawa
  • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa