Nawigacja

Statut szkoły i aneksy zmian Program wychowawczo - profilaktyczny Szkolny Zestaw Procedur Postępowania Szkolny zestaw programów i podręczników Spis podręczników dla poszczególnych klas na rok szkolny 2018/2019 Regulamin korzystania z podręczników Ekukacja kulturalna 2018/2019 Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 2018/2019 Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły Sprawozdanie z modyfikacji koncepcji "Patriotyzm to sukces" Modyfikacja koncepcji pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 Modyfikacja koncepcji " Kultura to My" Sprawozdanie z modyfikacja koncepcji "Kultura to My" PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ I SPRAWOZDANIE 2016/2017 EWALUACJA 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY "TOLERANCJA A MY" - SPRAWOZDANIE 2016/2017 Szkolny Program Edukacji Kulturalnej 2017/2018 Program Edukacji Kulturalnej 2017/2018 - Projekt Międzyprzedmiotowy "Jestem Eko" SZKOLNY PROJEKT 2018/2019 - JESTEŚMY KREATYWNI PROJEKT JAK PRZYGODA - TO TYLKO W WARSZAWIE

Sprawozdanie z modyfikacji koncepcji "Patriotyzm to sukces"

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  MODYFIKACJI KONCEPCJI

PROJEKT - “PATRIOTYZM TO SUKCES”   

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 318  IM. J.CH. ANDERSENA W WARSZAWIE

Podczas spotkań zespołów nauczycieli klas I-III i IV – VI w ostatnim tygodniu sierpnia oraz podczas sierpniowej Rady Pedagogicznej dokonano modyfikacji koncepcji pracy szkoły i ustalono priorytety na rok szkolny 2014/2015 - kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, promocja kulturalnego zachowania.

W zespołach nauczycieli klas I-III i IV-VI wypracowano projekt na rok szkolny 2013/2014 "PATRIOTYZM – TO SUKCES", ukierunkowany na kształtowanie postaw pozytywnego patriotyzmu oraz promocję kulturalnego zachowania. Główne zadania pracy szkoły w ramach projektu to: zapoznanie uczniów z symbolami i instytucjami, mającymi istotne znaczenie   dla funkcjonowania państwa polskiego, organizacja różnorodnych wydarzeń (spotkania, uroczystości, inscenizacje, koncerty, wystawy, konkursy, wycieczki, lekcje muzealne, spotkania z ciekawymi osobami w szkolnej kawiarence), przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Rodzice zostali zapoznani z Koncepcją pracy szkoły 11 września 2013r. podczas pierwszego zebrania z wychowawcami. W ramach projektu zaproponowano tematykę godzin wychowawczych   oraz treści do realizacji podczas przedmiotów: język polski, historia, przyroda, plastyka, muzyka.

Koncepcja pracy szkoły najczęściej podlegała modyfikacji w związku z pojawiającymi się sugestiami rodziców, uczniów i nauczycieli. Dotyczyły zmian w terminach wycieczek, wyjść oraz imprez (dyskoteki, bale, spotkania klasowe). Rodzice i uczniowie zgłaszali swoje preferencje dotyczące tematyki godzin wychowawczych oraz propozycji do realizacji projektu ”Patriotyzm to sukces” (spotkania z ciekawymi osobami – kawiarenka, wycieczki, lekcje muzealne).

W trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele kształtowali i promowali: postawy pozytywnego patriotyzmu, szacunek do symboli narodowych, godne zachowanie w czasie uroczystości, zachowania prospołeczne, proekologiczne, szacunek dla dobra wspólnego, kreatywne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej, lokalnej, państwowej.

Zgodnie z zalożeniami zrealizowano:

 1. Rozmowy, dyskusje i debaty klasowe oraz szkolne:
 • Po co nam wychowanie patriotyczne?  
 • Czy znam dokumenty szkolne?
 • Szkolny samorząd uczniowski – wybory, debata
 • Polskie symbole narodowe, Historia  zapisana w hymnie
 • Utwory literackie, obrazy o tematyce historyczno-patriotycznej
 • Symbole UE
 • Święta państwowe i narodowe
 • Czym dla nas dzisiaj jest wolność?
 • Moja gmina - moja „mała ojczyzna” 
 • Komu potrzebne są reguły i normy?
 • Mam obowiązek
 • Czym jest patriotyzm?
 • Prawa człowieka a moje prawa dziecka
 • Co dobrego zrobiłam/em dla życia naszej szkoły?  -  rozmowa podsumowująca projekt
 1. Apele okolicznościowe,  przedstawienia, koncerty:
 • Przygotowanie i uroczyste obchody 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 318
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 • Tradycje świąt Bożego Narodzenia – jasełka w wykonaniu uczniów klas czwartych
 • Rola konstytucji w państwie -  Święto Konstytucji 3 Maja - "Witaj maj ..." -  przedstawienie w wykonaniu uczniów klas szóstych
 • Przedstawienie -  „Mały Polak”
 • Sylwetki wielkich Polaków: Jan Paweł II 
 • Koncert kolędowy
 1. Konkursy
 • Dzielnicowy konkurs fotograficzny -   „Warszawskie miejsca Pamięci”.
 • Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny - "Najpiękniejsza kartka świąteczna"
 • Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny – “Ozdoba na choinkę”
 • Festiwal Pieśni Powstańca Warszawskiego na Ursynowie
 • Konkurs informatyczny „Europejska podróż
 • Dzielnicowy Fotograficzny Konkurs Informatyczny „Wirtualna podróż po Warszawie – zadziwiające, zachwycające i zabawne oblicze stolicy w dziecięcej fotografii”
 • XI Wojewódzki konkurs recytatorski polskiej poezji patriotycznej "Witaj majowa jutrzenko"   
 1. Wystawy:
 • „Warszawskie miejsca Pamięci”
 • "Patroni ulic Ursynowa"
 • "Lokalne miejsca pamięci narodowej: Sylwetki Wielkich Polaków"
 • Gazetka w 200. rocznice urodzin Oskara Kolberga (1814-1890)  - wybitnego polskiego etnografa, zajęcia dotyczące folkloru polskiego.
 1. Projekty:
 • "Patroni ulic Ursynowa"
 • „Jestem małym Europejczykiem” – zajęcia edukacyjne poszerzające wiedzę o krajach Unii Europejskiej; kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec innych kultur oraz wdrażanie do nauki języków obcych w programie dwa testy wiedzy o UE oraz liczne mniejsze konkursy
 •  „Zostań Mistrzem” projekt oparty na systemie gier motywacyjnych. 
 • Świetlica: różnorodne działania proekologiczne, promocja zdrowego stylu życia, kultura osobista w życiu szkolnym
 1. Kawiarenka:
 • Spotkanie z dziadkiem Natalki – uczestnikiem Powstania Warszawskiego
 1. Wycieczki:
 • "Pomniki przy Trakcie Królewskim"  - Zamek Królewski - Rozdroże
 • "Pomniki przy Trakcie Królewskim"  - Rozdroże – Łazienki Królewskie
 • Muzeum Historii Żydów Polskich
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Zamek Królewski
 • Filharmonia Narodowa
 • Muzeum Etnograficzne
 • Łazienki Królewskie 2014 - Święto Kawalerii 2014 – Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. J.Kozietulskiego
 • Pałac w Wilanowie - „Klasyczny patriotyzm”
 • Kino: "Powstanie Warszawskie"
 • Zielona Szkoła
 • Galeria Działań  - współpraca z udziałem artystów, wystawy

 

Podsumowaniem projektu realizowanego w ramach koncepcji pracy szkoły była debata, przygotowana przez Samorząd Uczniowski na forum szkoły na temat „Czym jest dla nas współczesny patriotyzm”?

Na zakończenie uczniowie kończyli zdania: JESTEM PATRIOTĄ BO….

Wszyscy uczniowie byli zaangażowani w przygotowanie debaty i aktywni podczas debaty.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
  ul. L. Teligi 3
  02-777 Warszawa
 • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa