Nawigacja

Statut szkoły i aneksy zmian Program wychowawczo - profilaktyczny Szkolny zestaw programów i podręczników Spis podręczników dla poszczególnych klas na rok szkolny 2018/2019 Regulamin korzystania z podręczników Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły Sprawozdanie z modyfikacji koncepcji "Patriotyzm to sukces" Modyfikacja koncepcji pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 Modyfikacja koncepcji " Kultura to My" Sprawozdanie z modyfikacja koncepcji "Kultura to My" PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ I SPRAWOZDANIE 2016/2017 EWALUACJA 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY "TOLERANCJA A MY" - SPRAWOZDANIE 2016/2017 Szkolny Program Edukacji Kulturalnej 2017/2018 Program Edukacji Kulturalnej 2017/2018 - Projekt Międzyprzedmiotowy "Jestem Eko" Harmonogram Uroczystości 2018/2019 SZKOLNY PROJEKT 2018/2019 - JESTEŚMY KREATYWNI PROJEKT JAK PRZYGODA - TO TYLKO W WARSZAWIE

Sprawozdanie z modyfikacja koncepcji "Kultura to My"

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MODYFIKACJI KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 318 IM. J.CH. ANDERSENA W WARSZAWIE

PROJEKT - “KULTURA TO MY”

Podczas spotkań zespołów nauczycieli klas I-III i IV – VI w ostatnim tygodniu sierpnia oraz podczas sierpniowej Rady Pedagogicznej dokonano modyfikacji koncepcji pracy szkoły i ustalono priorytety na rok szkolny 2014/2015 - kształtowanie postawy otwartości na kulturę, promocja kulturalnego zachowania .oraz przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły, dzielnicy, miasta, kraju.

Rodzice zostali zapoznani z modyfikacją Koncepcji pracy szkoły 10 września 2014 r. podczas pierwszego zebrania z wychowawcami. W ramach projektu zaproponowano tematykę godzin wychowawczych oraz treści do realizacji podczas przedmiotów: język polski, historia, przyroda, plastyka, muzyka.

Koncepcja pracy szkoły najczęściej podlegała modyfikacji w związku z pojawiającymi się sugestiami rodziców, uczniów i nauczycieli. Dotyczyły zmian w terminach wycieczek, wyjść oraz imprez (dyskoteki, bale, spotkania klasowe). Rodzice i uczniowie zgłaszali swoje preferencje dotyczące tematyki godzin wychowawczych oraz propozycji do realizacji projektu   “KULTURA TO MY” (spotkania z ciekawymi osobami – kawiarenka, wycieczki, lekcje muzealne).

W trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele kształtowali i promowali: postawy  otwartości na kulturę, kulturalne zachowania .oraz przygotowywali uczniów do świadomego, aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły, dzielnicy, miasta, kraju.

Zadania szkoły, zmierzające do zapoznania uczniów z pojęciami związanymi z kulturą, instytucjami i ośrodkami propagującymi kulturę i sztukę, twórcami i ich dziełami były realizowane zgodnie z planem podczas zajęć dydaktycznych i wychowawczych, a także w ramach organizowanych różnorodnych wydarzeń - spotkań, uroczystości, inscenizacji, apeli, wycieczek i koncertów.

W I okresie, szczególnie podczas godzin wychowawczych realizowano treści z naciskiem na pojęcia związane z kulturą, omawiano wartości i normy życia społecznego, kulturę społeczną i osobistą, zachowania proekologiczne. W ramach zajęć edukacyjnych, wycieczek, spotkań, apeli i uroczystości szkolnych omawiano treści z zakresu literatury, muzyki, sztuki: malarstwo, teatr, film i ich twórcy. Uczniowie klas szóstych przygotowali ciekawe prezentacje multimedialne na temat wybitnych postaci w Polsce XIX wieku, uczniowie klas piątych uczestniczyli w jednodniowej wycieczce “Szlakiem tolerancji”, której celem było ukazanie różnic i podobieństw religii monoteistycznych oraz kształcenie tolerancji, poszanowania odmienności i różnorodności kultur.   Uczniowie klas czwartych zbierali informacje a następnie prezentowali kulturę regionu, z którego pochodzi ich rodzina.

Zorganizowano wystawy prac uczniów, w których mogliśmy podziwiać zarówno ich kreatywność, twórczą postawę jak i kulturę odbioru tych ciekawych dzieł: np.: “Logo dla Warszawy”, Rzeźba dla Warszawy”. Duże znaczenie nadaliśmy rocznicom i wydarzeniom w kulturze i sztuce w roku 2014/2015, poznając sylwetki wielkich artystów, dzialaczy i twórców.

Uczniom bardzo podobała się praca w grupie. Dotychczas, podczas zajęć artystycznych, uczniowie swoje prace wykonywali indywidualnie. Wspólne tworzenie np. plakatu do wybranego przez grupę filmu, zdynamizowało i uatrakcyjniło efekt pracy grupy.

Zgodnie z założeniami projektu “Kultura to my” - zrealizowano:

1. Rozmowy, dyskusje i debaty klasowe oraz szkolne:

 • Przedstawiamy siebie i innych. Witam się i żegnam.
 • Uczę się grzecznie odmawiać.
 • Rozmowy na temat zachowania się podczas wycieczek do kina, teatru, na wystawy i imprezy dzielnicowe (przed konkretną wycieczką).
 • Wspólne opracowywanie regulaminów zachowania podczas lekcji, przerw, wycieczek itp.
 • Kulturalne zachowanie na co dzień - scenki sytuacyjne, dyskusja.
 • Dlaczego pamiętamy o naszych zmarłych?
 • Co to znaczy być tolerancyjnym?
 • Halloween czy Święto Zmarłych- o tradycji w różnych kulturach.
 • Nasza klasa przy wigilijnym stole, kultura zachowania przy posiłku.
 • Tacy sami, jak my, czyli o niepełnosprawnościach intelektualnych.
 • Ważne rocznice i wydarzenia
 • Święta narodowe w Polsce

 

2. Apele okolicznościowe, przedstawienia, koncerty:

 • Lekki tornister 
 • Święto Komisji Edukacji Narodowej
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
 • Tradycje świąt Bożego Narodzenia – jasełka w wykonaniu uczniów klas czwartych
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy
 • Koncert kolędowy
 • Dzień Babci i Dziadka 

3. Konkursy

-I Warszawski Konkurs Fotograficznyw ramach szkolnego  projektu  “KULTURA TO MY” pod patronatem honorowym Prezydenta m.st. Warszawy oraz Burmistrza UrsynowaZobacz to, czego inni nie widzą....”  (konkurs trwa)

 • Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny - " Bombka 3D"
 • Międzyświetlicowy Konkurs -  "Świat przyrody jesienią"
 • Międzyszkolny Konkurs Mała Forma Literacka  w języku angielskim   

-Gazetka szkolna  “Gagatek”: konkurs plastyczny -  “Jesienne owoce”, “Portret Pani Jesieni”, Konkurs literacki - Wiersz o tematyce jesiennej

-Ogólnopolski Konkurs “Z poprawną polszczyzną na co dzień”

 • Ogólnopolski Konkurs Frazeologiczny

4.                  Wystawy:

 • Rzeźba dla Warszawy”-

-

5.                  Projekty, innowacje:

-Zespół nauczycieli klas IV-VI

-Świetlica: różnorodne działania proekologiczne, promocja zdrowego stylu życia, kultura osobista w życiu szkolnym

-Zajęcia pozalekcyjne – Innowacja:

6.                  Kawiarenka:  spotkanie z varsavianistą - Tadeuszem Władysławem Świątkiem

W ramach realizowanego w naszej szkole  projektu "KULTURA TO MY" oraz cyklicznych spotkań

w kawiarence pod hasłem: "Każdy ma coś do powiedzenia - podziel się z nami swoją pasją, historią, opowieścią...." w piątkowy wieczór (07.11.2014) odbyło się spotkanie z Panem Tadeuszem Władysławem Świątkiem - warszawianinem w jedenastym pokoleniu, dziennikarzem, historykiem, varsavianistą, kolekcjonerem, wreszcie autorem około 20 książek.

Podczas spotkania wysłuchaliśmy z wdziękiem opowiedzianej historii o balach  w  dawnej Warszawie w okresie karnawału. Podziwialiśmy dopracowaną w szczegółach prezentację oraz misternie wplecione w opowieść pamiątki i zdjęcia rodzinne, np. zdjęcie malowanej farbami olejnymi chusteczki, należącej do babci naszego Gościa. Sentymentalna opowieść o życiu warszawskich  rodów w XIX wieku budziła wzruszenie i tęsknotę do świata, którego już nie ma.

7.                  Wycieczki:

 • Filharmonia Narodowa – cykl koncertów dla dzieci – „Mały meloman”
 • Koncert w sali PR im. W. Lutosławskiego przy ulicy Woronicza w Warszawie
 • Spektakl Teatru Artenes pt. “W imię przyjaźni”
 • Galeria Działań  - współpraca z udziałem artystów, wystawy
 • Festiwal Nauki – laboratorium, ćwiczenia, warsztaty
 • Festiwal owoców i słoików  - KLASA IV a, b, c, d

-Wycieczka  „Szlakiem tolerancji”  -  KLASA V a, b, c

-Multikino

-ZOO

-Sobota - Zamek Królewski - I Festiwal Książki dla Dzieci i Młodzieży "CZYTAJMY"

Celem wycieczki było spotkanie z Nelą - małą reporterką, podczas którego dziewczynka opowiedziała dzieciom o swoich podróżach po świecie oraz licznych przygodach. Zaprezentowała fragmenty filmów, zdjęcia i pamiątki  ze swoich wypraw. Na zakończenie spotkania, w wymienialni książek, uczniowie  za swoje przyniesione z domu książki otrzymali te osobiście przeczytane przez Neli.

W drodze powrotnej, ze szczególnym wzruszeniem uczniowie  obejrzeli wystawę “Barykada pamięci”. W skupieniu czytali listy Powstańców do bliskich, słuchali wydobywającej się z cicha muzyki Chopina... Wszyscy zachowali się godnie w miejscach, które odwiedzali...

-Sobota - Łazienki Królewskie w najstarszej części Ogrodu Królewskiego

(koniec XVII i XVIIIw.), która powstała w miejscu podmokłego Zwierzyńca, należącego wcześniej

do Stanisława Lubomirskiego.Podczas zabawy, nasi uczniowie zapoznali się z historią najciekawszych obiektów: Pałac na Wyspie, Stara Pomarańczarnia, Biały Domek,  Wodozbiór,  Nowa Kordegarda,  Amfiteatr. Słuchając opowieści, rozwiązując coraz to nowe zadania w ramach gry, dzieci podziwiały i fotografowały perły klasycystycznej architektury, pomniki oraz rzeźby przepięknie wkomponowane w naturalne otoczenie ogrodu.

- Dzień przed Świętem Niepodległości 10 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pięknej uroczystości  prezentacji Masztu Wolności, by jak za­zna­czy­ła w swoim przemówieniu Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz “...maszt i flaga przy­po­mi­na­ły o hi­sto­rii, bo­ha­ter­stwie i po­win­no­ściach wobec Oj­czy­zny.”  

Wysoko, niemal w chmurach, na 63-metrowym Masz­cie Wol­no­ści powiewała nad nami   bia­ło-czer­wo­na pol­ska flaga pań­stwo­wa  o  po­wierzch­ni ponad 100 m kw. Kon­struk­cja masztu  flagowego o kształcie wrzeciona, to symboliczny łańcuch wszystkich, którzy doprowadzili  do wolności. Została ona usta­wio­na na  fundamencie w kształcie litery "V" na ron­dzie Zgru­po­wa­nia Armii Kra­jo­wej Ra­do­sław w celu upamiętnienia wielu wydarzeń:  "W 96. rocznicę odzyskania niepodległości Polski, w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w 25. rocznicę wolnych wyborów w Polsce, w 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, w hołdzie wszystkim, dzięki którym Polska jest dziś wolnym, odrodzonym krajem".     

Na zakończenie tej niezwykle podniosłej uroczystości Pani Prezydent osobiście podziękowała dzieciom  za przybycie. Zobaczcie sami... oto kilka zdjęć z tego pięknego spotkania.

8. Działania:

-Wybór opiekuna SU. Kampania wyborcza. Uczniowie zobywali wiedzę z zakresu demokracji i kultury wyborczej.

-Rodzinny kiermasz różności i słodkości. Uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu małej ekpnomii,  kultury społecznej, komunikacji.

-„Sprzątanie świata” - „Dzień bez folii”. Uczniowie zdali egazmin z zakresu postaw proekologicznych.

-Przygotowanie pikniku w Szkole Przymierza Rodzin “Odkrywcy i wynalazcy  w Polsce”. Uczniowie opracowali informacje oraz przygotowali prezentacje – plakaty na temat wybranych, wybitnych odkrywców i wynalazców. Aktywnie uczestniczyli w tym ciekawym pikniku naukowym.

 • Galowy próbny sprawdzian klas szóstych

 

-LEKCJA NA ŻYWO  - MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN

została przygotowana w związku z oficjalnym otwarciem wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Wystawa jest jedyną na świecie ekspozycją opowiadającą o 1000-letniej historii Żydów polskich. W ośmiu galeriach ukazuje fascynujące dzieje społeczności żydowskiej w naszym kraju. W trakcie lekcji uczniowie poznali wystawę: przeniesli się do XVI-wiecznego Krakowa, stanęli pod zdobnym sklepieniem XVII-wiecznej synagogi w Gwoźdźcu i trafili na zatłoczoną ulicę międzywojennej Warszawy. Zwieńczeniem podróży była rozmowa rówieśników naszych uczniów na temat współczesnej społeczności żydowskiej w Polsce. 

 • SPOTKANIE Z REŻYSEREM - MODELOWANIE 3D, RZEŹBA CYFROWA?  

Uczniowie naszej szkoły podczas warsztatów filmowych z Panem dr Grzegorzem Rogala mieli

możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technikami związanymi z multimediami, projektowaniem dwu- lub trójwymiarowym, wirtualnym światem na ekranie komputera w programach 2D i 3D. Artysta zaprezentował dzieciom nowatorskie rozwiązania multimedialne, które na co dzień stosuje w swojej pracy oraz problematykę sztuk graficznych z jej specyfiką warsztatową i technologiczną. Podczas warsztatów, uczniowie stopniowo z roli widza przechodzili w rolę twórcy. To wyjątkowo ciekawe i inspirujące spotkanie ze współczesną sztuką multimedialną,

umożliwiło uczniom znajomość w temacie nowatorskich rozwiązań multimedialnych, rozwoju technologii oraz zmieniających się tendencji w grafice komputerowej i miało wybitne znaczenie dla kształcenia i rozwoju samodzielności myślenia twórczego, kształtowania postawy kreatywnej wobec sztuki młodego pokolenia. Artykuł o wydarzeniu ukazał się w grudniowym numerze lokalnej gazety PASSA.

-DZIELNICOWY DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA POD HASŁEM:  “WODĘ PIJESZ, ZDROWO ŻYJESZ”

14 listopada 2014 roku o godzinie 10;00 w naszej szkole rozpoczęły się uroczystości Dzielnicowego Dnia Dobrego Jedzenia.  Goszczący w szkole przedstawiciele władz z Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ursynów oraz dyrektorzy i uczniowie z 17 ursynowskich szkół podstawowych, prowadzeni przez drogowskazy w kształcie kropli wody, od samego wejścia mogli poczuć atmosferę tego święta, którego hasło przewodnie brzmiało: „WODĘ PIJESZ – ZDROWO ŻYJESZ”. Uroczystość zaplanowano na sali gimnastycznej, gdzie uczestnicy przystąpili do zabawy polegającej na wykonaniu prostych doświadczeń z wodą. Po zajęciach praktycznych uczestnicy uroczystości przeszli pod ratusz, niosąc transparenty promujące picie wody. W ratuszu nastąpiło spotkanie z panem Piotrem Guziałem - Burmistrzem Dzielnicy Uczniowie klas piątych wyrecytowali dwa wiersze o wodzie, następnie pracownikom i petentom ursynowskiego ratusza rozdawano jabłka i butelki wody mineralnej ze specjalnie przygotowaną etykietą zawierającą hasło tegorocznego Dzielnicowego Dnia Dobrego Jedzenia: „WODĘ PIJESZ -  ZDROWO ŻYJESZ” 

-“KÓŁKO SCRABBLISTY”.

Podczas zajęć uczniowie rozwijają kulturę słowa, poznają tajniki polszczyzny, wzbogacają swój język fleksyjnie.  Scrabble wzbudzają  u graczy naturalne zainteresowanie językiem oraz zasadami gramatyki, wzbogacają zasób słownictwa. Gra wymaga pracy ze słownikiem, co także poszerza wiedzę ogólną o polszczyźnie. Tuż po utworzeniu „Kółka scrabblisty” nasza placówka przystąpiła do programu „Scrabble w szkole”, dzięki czemu dzieci mają szansę wziąć udział  w nietuzinkowych wydarzeniach, takich jak prawdziwe turnieje scrabblowe.

Osiągnięcia ucznia w I okresie:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wnioski do pracy w II okresie:

1.Zaktywizowanie

2.Dalsza praca w kierunku rozwoju  kreatywnego twórcy i świadomego odbiorcy dzieł sztuki.

3.Utrwalanie właściwych zachowań w instytucjach kultury, na koncercie, podczas uroczystości szkolnych, imprez sportowych, wycieczek oraz w środkach komunikacji miejskiej.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J.CH.Andersena
  ul. L. Teligi 3
  02-777 Warszawa
 • (22) 6415238

Galeria zdjęć

Mapa